ČeskyEnglish

Čestné prohlášení

Prohlašuji na svou čest, že jsem při navazování spojení dodržel všechny podmínky diplomu, že jsem obsluhoval stanici v limitech svého oprávnění, a že všechna spojení uvedená ve výpisu se uskutečnila podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

Souhlasím s tím, aby všechny úmyslně nepravdivé údaje uvedené v této žádosti byly libovolným způsobem zveřejněny.

Rozhodnutí diplomového manažera o této žádosti přijímám jako konečné a neodvolatelné.

DECLARATION

I hereby declare that I complied with all rules and conditions of the award “Pravoslav Motyčka 120 Years”, that I accomplished all contacts within the legal limits of my amateur radio license and that all the listed contacts actually took place according to my best knowledge and conscience.

I hereby agree that all deliberately false application data be published by any means, should such deliberately false information be discovered.

I hereby accept Award Manager’s decision as final and not subject to appeal.